Styrelsen

Sörtorpa fritidsförenings styrelse ansvarar för verksamhet och skötsel av gården. Styrelsen väljs på årsmöten och sammanträder cirka 6 gånger per år. Styrelsemöten är öppna för medlemmar i föreningen och vi uppmuntrar våra medlemmar att komma.

Alla förtroendevalda, utom ordförande, väljs på två år.

Styrelsen

Kicki Karlsson, ordförande, 0708-74 01 59, kicki.karlsson@hotmail.com
Maria Gullholm, vice ordförande, 0709-32 00 66, mariagullholm@hotmail.com
Eva Bergström, sekreterare
Lennart Eiserman, kassör, 0738-90 46 86, lennart.eiserman@icloud.com
Kerstin Karlsson, ledamot, uthyrnings- och fastighetsansvarig, 076-318 40 00
Lena Jensen, ledamot, 0708-72 57 37, jensen.lena.m@gmail.com
Magdalena Karlsson, ledamot, programansvarig 0301-320 44
Pernilla Sjöberg, ledamot, ansvarig Sörtorpadagen, 0301-321 36
Jonny Holmberg, ledamot
Kathleen Malloy, suppleant, 0301-324 38
Kristine Arhage, suppleant, kommunikationsansvarig 0702-55 93 48

Övriga förtroendeposter

Anders Johnsen, revisor, 0301-321 77
Nils Rönquist, revisor, 0301-321 06

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.