Styrelsen

Sörtorpa fritidsförenings styrelse ansvarar för verksamhet och skötsel av gården. Styrelsen väljs på årsmöten och sammanträder cirka 6 gånger per år. Styrelsemöten är öppna för medlemmar i föreningen och vi uppmuntrar våra medlemmar att komma.

Alla förtroendevalda, utom ordförande, väljs på två år.

Styrelsen

Kicki Karlsson, ordförande, 0708-74 01 59, kicki.karlsson@hotmail.com
Rickard Folkerman, vice ordförande
Eva Bergström, sekreterare
Sivert Sivertsen, kassör
Kerstin Karlsson, ledamot, uthyrnings- och fastighetsansvarig, 076-318 40 00
Lena Jensen, ledamot, 0708-72 57 37, jensen.lena.m@gmail.com
Magdalena Karlsson, ledamot, programansvarig 0301-320 44
Kristine Arhage, ledamot, kommunikationsansvarig 0702-55 93 48
Stefan Ternström, suppleant
Kathleen Malloy, suppleant, 0301-324 38
Maritta Wallius, suppleant,

Övriga förtroendeposter

Anders Johnsen, revisor, 0301-321 77
Lennart Eiserman, revisor, 0738-90 46 86

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.