Sörtorpadagen 2018 inställd!

I kväll har vi tyvärr behövt fattat beslut om att ställa in Sörtorpadagen av säkerhetsskäl. På grund av torkan kan vi inte lösa en brandsäker parkering till våra besökare eftersom katalysatorerna blir mycket varma och vi kan inte ta risken att vi startar en brand.

Vi beklagar verkligen detta och hoppas att ni kommer till något eller flera av våra evenemang i höst istället!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.