Synpunkter på väg 156?

Hej alla Sörtorpare!

Sörtorpa Fritidsförening har fått en förfrågan från Härryda Kommun, sektorn för samhällsbyggnad, angående väg 156.
Trafikverket håller nu på att kolla upp transportplanen för 2018-2019, och det finns brister avseende trafiksäkerheten på hela sträckan (mellan väg 40 och 41) avseende framkomlighet och säkerhet.

Den studie de nu utför syftar till att öka den gemensamma kunskapen och titta på behov av åtgärder fram till omkring 2040. Fokus i studien är framkomlighet och tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet. Studien inkluderar samtliga trafikanter såsom bil, tunga fordon, buss, oskyddade trafikanter, cykel etc. Målet med studien är att finna hållbara kostnadseffektiva och genomförbara åtgärder i enighet med fyrstegsprincipens samtliga steg.

Alla synpunkter vill Trafikverket ha in i början av februari så det är lite bråttom! Kom in med förslag och synpunkter till info@sortorpa.se så vidarebefordrar jag de till Trafikverket. Är det något annat ni vill att jag ska framföra angående information och dylikt så mejlar ni bara det med.

Med vänlig hälsning Kicki Karlsson