Utställningsdags!!

Söndag den 10 februari kl 11.00 till 14.00 ställer vi ut den gamla, lite skamfilade, originalutställningen om Sörtorpabygden. Utställningen finns även till beskådning på vår hemsida, men är där inte av bästa kvalitet så kom och ta del av den i Sörtorpagården! Vi kommer även att ha lite fika på gång så det finns flera anledningar att komma och ta del av utställningen innan den går in i arkivet för att bevaras till eftervärlden.

Välkomna!