Sörtorpas Röst!

Sörtorpas Röst!

Nu kan vi berätta att en rykande färsk Sörtorpas Röst snart finns i din brevlåda, om den kanske inte redan ligger där? Dock har tryckfelsnisse varit framme …

Kerstin Karlsson är ledamot i styrelsen, fast namnet verkar ha fallit bort ur verksamhetsberättelsen. Kerstin är även ansvarig för uthyrning av Sörtorpagården och nås på telefonnummer 0763-184000.

Vi beklagar det inträffade! Har du några frågor om något kan du alltid kontakta någon i styrelsen.

 

Synpunkter på väg 156?

Hej alla Sörtorpare!

Sörtorpa Fritidsförening har fått en förfrågan från Härryda Kommun, sektorn för samhällsbyggnad, angående väg 156.
Trafikverket håller nu på att kolla upp transportplanen för 2018-2019, och det finns brister avseende trafiksäkerheten på hela sträckan (mellan väg 40 och 41) avseende framkomlighet och säkerhet.

Den studie de nu utför syftar till att öka den gemensamma kunskapen och titta på behov av åtgärder fram till omkring 2040. Fokus i studien är framkomlighet och tillgänglighet, trafiksäkerhet och kapacitet. Studien inkluderar samtliga trafikanter såsom bil, tunga fordon, buss, oskyddade trafikanter, cykel etc. Målet med studien är att finna hållbara kostnadseffektiva och genomförbara åtgärder i enighet med fyrstegsprincipens samtliga steg.

Alla synpunkter vill Trafikverket ha in i början av februari så det är lite bråttom! Kom in med förslag och synpunkter till info@sortorpa.se så vidarebefordrar jag de till Trafikverket. Är det något annat ni vill att jag ska framföra angående information och dylikt så mejlar ni bara det med.

Med vänlig hälsning Kicki Karlsson

Utställningsdags!!

Söndag den 10 februari kl 11.00 till 14.00 ställer vi ut den gamla, lite skamfilade, originalutställningen om Sörtorpabygden. Utställningen finns även till beskådning på vår hemsida, men är där inte av bästa kvalitet så kom och ta del av den i Sörtorpagården! Vi kommer även att ha lite fika på gång så det finns flera anledningar att komma och ta del av utställningen innan den går in i arkivet för att bevaras till eftervärlden.

Välkomna!

 

Renoveringsmöte!

Renoveringsmöte måndag 11 februari kl 19.00

Sörtorpagården måste få ett ansiktslyft och därför bjuder vi in ALLA till ett möte för goda idéer  över en kopp kaffe. 

När ALLA goda idéer har kommit fram och sammanställts är det dags att presentera dem på ÅRSMÖTET som äger rum MÅNDAG 25 feb kl 19.00!! Det får du inte heller missa. (Även där bjuder vi på kaffe!)

Vi hoppas på att vi kan få lite hjälp att få det hela lite framåt. Lite nytt och fräscht och till det lite förslag på tänkbara aktiviteter. Väl mött!